logo AH

IL2 FB NONSTOP server (4.11.1m = IL2 1946+4.08m+4.09m+4.10m+4.101m+4.11m+fix.dll+4.11.1m): k222-fw1.fsik.cvut.cz:21000

1. lekce - Radiokomunikace a pohyb po letišti a v jeho okolí

1.1. Radiokomunikace

Vochomůrka: Pomoc
Vochomůrka: Pomoc
Křemílek: Kdo volá
Vochomůrka: Vochomůrka
Křemílek: Kde jsi
Vochomůrka: Nad městem
Křemílek: Nad kterým
Vochomůrka: Nevím, počkej, Gouvy, asi
Křemílek: Jak vysoko
Vochomůrka: Normálně
Křemílek: Co je to normálně?
Vochomůrka: 500
Křemílek: Kam letíš
Vochomůrka K řece
Křemílek: Už jsem tady, kde jsi?
Vochomůrka: Už mě sundal

Vochomůrka: Všem, Vochomůrka, potřebuju pomoc, Gouvy, výška 500, mířím na jih
Křemílek: Vochomůrka, Křemílek, letím tam, toč na východ

Proto tedy pravidla radiokomunikace. Z radiové zprávy by mělo být jasné komu je určena, kým je vysílána a samotný obsah zprávy. Nejvýhodnějším a dnes v reálném letectví bez výjimky používaným formátem radiových zpráv je KOMU, KDO, CO, např. tedy Křemílku, Vochomůrka, mírnou levou. Jde-li do tuhého, vypustíme volajícího a voláme jen Křemílku levou!!!

KOMU: Fakt, že adresát musí vědět, že zpráva je určena právě pro něj, je asi zřejmý.

KDO: Ačkoli se často poznáme po hlase a někteří používají takové to fuj ukazovátko toho kdo mluví, je uvedení jména volajícího na místě. Uvědomte si, že na frekvenci nejste sami a zpráva může být veledůležitá i pro ostatní, nejen pro toho, koho voláte. Z informace kdo koho a proč volal se dá o situaci ze vzduchu hodně vyčíst. A přehled o dení ve vzduchu je základem správného rozhodnutí.

CO: Zpráva musí být jednoznačná a v závislosti na situaci co nejstručnější. Zároveň by ale měla obsahovat co nejvíce užitečných (!) informací jako komu a kdo volá, co se dějě, kde se to děje event. co hodláme dělat. Např. Křemílek Vochomůrka, mám svaz bombardérů v K10 střed, výška 3000, směr SV, stoupám vlevo za nima, čekám na tebe. Obecně, nehrozí-li bezprostřední ohrožení, podáme úplné info veliteli. Např. Křemílku Vochomůrka, stíhač 5 hodin, trochu výše, daleko, řadí se. Hrozí-li bezprostřední nebezpečí, neváhejte zařvat a dokonce i zavelet, i když nejste velitele Křemílku ostrá levá !!!

Eeee, Křemílkovi, eeee Vochomůrka, co jsem to vlastně, jóóó hele tamhle vzadu, kolik je to hodin, jo 5, jsou nějaký dva ty, nó doty. Asi letadla. A možná, teda nevim, ale asi jako nepřítel. Možná. Co myslíš? Jó jsou tak asi cirka 2, možná 3 kiláky.

Křemílkovi, Vochomůrka, dva doty na páté asi 2,3 kilometry, podezření enemy.

Čím více užitečných (!) informací se do zprávy podaří vtěsnat, tím lépe. Nezapomínejte ale na to, že na frekvenci nejsme sami a v některých situacích (boj, hromadné přistání) je stručnost nad zlato. Rozumnost zprávy je vizitkou rozumnosti vysílajícího. Vždy si v hlavě nejdříve sestavte co vlastně chcete říct a až pak to naráz odvysílejte.

Takže ať si to sesumírujeme:

1.2. Pohyb po letišti

Odstartovat a přistát všichni samozřejmě umíme, teď pár nutných pravidel pro to, abychom bezpečně odstartovali a přistáli, když nás bude v oblasti letiště moc.

Obecně:

Speciální text o okruhu sepsal AH_Čutora už před časem a je k nalezení zde pod tímto linkem.

Přistání:

Pojíždění:

Start:

Shrnuto:

Autor: Jiříček